با ما تماس بگیرید: 01333843655

خوش آمدید کاربر

برچسب: اجر

یکی از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی آجر است که همیشه مورد نظرمعمارن وطراحان ساختمان بوده آجر سنتی به سه گروه کلی لعابدار ، ماشینی، قزاقی براساس کاربردشان تقسیم می شوند خصوصیات آجر با کیفیت: باید در هنگام آتش سوزی مقاوم باشد، رنگ یکنواخت داشته باشد، سفت و سخت بودن در مقابل اجسام تیز،توپر بودن [...]بیش تر بخوانیدکارخانه یزد آجر در کرمان